Even een adempauze voor de mantelzorger

Vervangende zorg of respijtzorg

Als mantelzorger zorg je soms 24 uur per dag en jarenlang voor een dierbare. Om dat vol te kunnen houden, is het belangrijk om af en toe even vrijaf te nemen. Maar dat is alleen mogelijk als jij die zorg op een verantwoorde manier kan overdragen.

Respijtzorg biedt deze mogelijkheid. Het is een belangrijk middel om overbelasting te voorkomen. Het is het tijdelijk overdragen van de zorg. Op deze manier heb jij als mantelzorger ook even tijd voor andere belangrijke dingen in het leven zoals je werk, studie, gezin, familie, vrienden en ontspanning. Respijtzorg is  een vorm van mantelzorgondersteuning. We noemen het ook wel vervangende mantelzorg. Door respijtzorg kun je als mantelzorger je eigen leven beter in balans houden en de zorg voor jouw naaste langer volhouden.

Vormen van respijtzorg

Er bestaan verschillende vormen van respijtzorg. De opvang kan zowel buitenshuis als thuis worden verzorgd. Uitgevoerd door een beroepskracht of een vrijwilliger en op incidentele of structurele basis. 

Financiering

Meestal zijn er wel kosten aan respijtzorg verbonden echter deze kun je in de meeste gevallen als mantelzorger vergoed krijgen:

  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit is mogelijk als de zorgvrager zelf ondersteuning krijgt vanuit de Wmo. In dat geval kan jij als mantelzorger respijtzorg aanvragen bij de gemeente. Hiervoor geldt een eigen bijdrage van maximaal 19 euro per maand.
  • Wet langdurige zorg  (Wlz) is kortdurend verblijf als vorm van respijtzorg mogelijk voor mensen met een volledig pakket thuis (vpt), modulair pakket thuis (mpt) of persoonsgebonden budget (pgb). Mensen die verblijven in een instelling hebben geen recht op respijtzorg via de Wlz.
  • Zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden vervangende zorg geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. 
  • Jeugdwet. Kinderen met een beperking, stoornis of aandoening kunnen in aanmerking komen voor logeeropvang in een instelling. Je kunt hiervoor een aanvraag doen bij de gemeente.
  • Persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Wmo, Wlz, Zvw of jeugdwet. Dit kan alleen als er al sprake is van een pgb, raadpleeg hiervoor altijd even vooraf de voorwaarden van de gemeente, het Zorgkantoor of de verzekeraar.

ThuisCompany begrijpt dat het aanvragen van een eventuele tegemoetkoming best een wirwar van regels is en een hoop administratieve rompslomp. Gelukkig werken wij samen met mantelzorgmakelaars die helemaal op de hoogte zijn van deze wet en regelgevingen en de juiste ingangen kennen. Laat je dus niet afschrikken maar schakel ThuisCompany in. Samen zorgen wij voor een goede invulling van de respijtzorg!

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.

Wil je ook eens ervaren of het inhuren van gezelschap je bevalt of  ook leuk geef het een ander kado! Met onze ThuisBon kan dat voor E. 39,95!

Hoe werkt het?

  • Je vult je contactgevens in aan de rechterkant van deze pagina en vinkt het kopje ThuisBon aanschaffen aan.
  • Eén van onze consulenten neemt telefonisch contact met je op.
  • Is de bon voor jezelf dan stemt zij meteen een dag en tijdstip met je af.
  • Geef je de ThuisBon kado dan zorgen wij ervoor dat deze als een echt kadootje wordt verpakt en sturen wij deze per post (inclusief de uitleg hoe het allemaal werkt).
  • Eén van onze ThuisCoaches komt langs op de afgesproken datum en natuurlijk neemt hij of zij iets lekkers mee voor bij de koffie of thee. Pluk de dag!